Tanečná predprípravka pre 1,5 – 3 ročné deti.

Čo všetko zažijú Vaše deti na Minitanečnej?

  • rozvíjajú hrubú motoriku, koordináciu, orientáciu v priestore, spoznávajú svoje telo a jeho pohybové možnosti
  • pohybovú prípravu pre ďalšie štúdium na umeleckej škole
  • socializácia v kolektíve, čím sa uľahčí nástup do predškolských zariadení
  • základy rytmiky cez riekanky a hry s didaktickými pomôckami
  • cvičenia podporujúce správne držanie tela, správne dýchanie
  • fonetické cvičenia, ktoré naučia správnu výslovnosť sykaviek a iných hlások
  • krátke detské tančeky a slovenské detské piesne

Minitanečná prebieha vo forme kurzu za prítomnosti rodičov pod vedením Kataríny Fabianovej, ktorá Vám v prípade zájmu podá bližšie informácie.