HUDOBNÝ ODBOR

Hudba je spojením čarovného sveta zvukov a umeleckej fantázie.

Nech sa páči, vstúpte.

Ako sa prihlásim?

 • Osobne

  Osobne môžete Vaše dieťa prihlásiť v Súkromnej ZUŠ XOANA,
  ul. Jesenského 16 v Prievidzi, v čase úradných hodín:
  pondelok – štvrtok
  Kancelária – 12:00 do 15:00 hod.
  Recepcia školy – od 15:00 do 18:00 hod.

 • Telefonicky

  na čísle 0905 345 253

Vyučovanie

Hudba – Hudobný odbor je fúziou individuálneho vyučovania (hra na nástroji, spev, tvorba) a kolektívnych aktivít (predmety hudobná náuka, komorná a súborová hra, hra v orchestri, komorný a zborový spev, hudobno-dramatické projekty).
Vychováva prostredníctvom hudby deti v prípravnom štúdiu, žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom umeleckom vzdelávaní a v II. stupni základného štúdia ako i dospelých. Tiež pripravuje žiakov na štúdium na konzervatóriách, na vysokoškolské štúdium hudby na učiteľských fakultách a na vysokých školách umeleckého zamerania.
Deti prijímame od 5 rokov do triedy Muzikál
( základy spevu, tanca a divadla).
Od 5 rokov tiež vyučujeme v rámci Hudobného odboru
Spev moderný a klasický.
Od 6 rokov vyučujeme Hru na klavír a akordeón.

ČO SA U NÁS MÔŽETE NAUČIŤ

Výučba spevu pod vedením Zuzany Mendelovej, Dis. art. a Patrície Schwarz, Dis. art.

KLASICKÝ SPEV

MUZIKÁL

MODERNÝ SPEV

Výučba hry na klavír a akordeón pod vedením Lukáša Zubaja, Mgr. art.

AKORDEÓN

KLAVÍR

Cieľom výuky je rozvoj nadania žiakov v speve a hre na hudobné nástroje.

Žiaci získavajú  hudobno-teoretické vedomosti, počúvajú diela hudobných skladateľov

Orientujú v svete hudobného umenia a učia sa  rozlišovať hodnoty v hudbe rôznych štýlov a žánrov.

Vo vyšších ročníkoch si osvojujú si pohybové procesy v senzorickej a motorickej zručnosti  pri hre na vybranom hudobnom nástroji.

Vlastnou tvorivou činnosťou prejavujú kreatívne myslenie, cítenie a záujem o hudbu.

 

HUDOBNÚ VYUČUJÚ

U nás, v Súkromnej ZUŠ XOANA, nájdete len profesionálnych lektorov. Každý z nás odovzdal srdce inému nástroju a všetko, čo vieme teraz odovzdáme vám, či vašim deťom.

Mendelová Zuzana, DiS. art.

spev

Renčíková Anna, DiS. art.

klavír

Schwarz Patrícia, Bc.

spev

Zubaj Lukáš, Mgr.

klavír

NAPÍŠTE NÁM

Máte otázky?

Chcete sa k nám pridať?

Chceli by ste k nám prihlásiť svoje dieťa?

Naváhajte a napíšte nám, čo máte na srdci.

Meno (povinné)

Email (povinné)

Telefónne číslo

Predmet

Správa