Reprízovali sme… Palculienka

Aj v minulom školskom roku, sme na chvíľu odišli do krajiny „ Zázračno“ kde sa nám podarilo pozbierať bodky na šaty pre malú lienku, aby sme vám všetkým mohli priniesť Palculienku.